Symulacja dla szkół

Potrzeba kreowania postaw przedsiębiorczości wśród uczniów polskich szkół jest coraz bardziej widoczna. Młodzi ludzie, którzy w niedługim czasie będą wchodzić na rynek pracy coraz częściej wybierają drogę związaną z prowadzeniem własnej firmy. Muszą być do tego odpowiednio przygotowani. W trosce o najbardziej skuteczną edukację w tym zakresie przygotowaliśmy dla szkół specjalną ofertę wykorzystania symulacji „Business PLAY” w czasie zajęć lekcyjnych jak i poza lekcyjnych.


W ramach naszej oferty szkoła nabyć może:

  • symulację „Business PLAY” wraz z materiałami edukacyjnymi dla nauczyciela;
  • dodatki do symulacji „Business PLAY”;
  • nieograniczoną czasowo licencję niekomercyjną dla wszystkich nauczycieli, zajmujących się tematyką przedsiębiorczości w danej szkole;
  • profesjonalne szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystania symulacji.

Chcąc poznać jak najlepiej potrzeby naszych Klientów zapraszamy do kontaktu. Podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania ustalimy wspólne oczekiwania i przygotujemy indywidualną ofertę.KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu w celu wyceny symulacji lub usługi szkoleniowej.

Czekamy na Państwa kontakt w sprawie wyceny gry lub przeprowadzenia treningu.